T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetimi

Güncelleme Tarihi: 23/12/2021


                         DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALILKARI HASTANESİ

                               BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ

1.Tıbbi Hizmetler                                                                           Dr. Murat Bayrak

2.Hasta Bakım Hizmetleri                                                              Nurkan AKINCI

3.İdari Hizmetler                                                                            Eşref ENSARİOĞLU

4.İdari Hizmetler                                                                             Mehmet EVSEN

5.Kalite Direktörlüğü                                                                      Ayda GÜZEL

6.Enfeksiyon Birimi                                                                        Uzm. Saliha ÇEVİK   Uzm. Habibe PİRİNÇÇİOĞLU

7.Eczane                                                                                           Evin TANRIVERDİ

8.Acil Servis                                                                                     Gözde SÖKER

9.3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi                                                 Zeynep AKKART

10.2. Basamak Yoğun Bakım                                                            Sultan EŞER

11.Acil Yoğun Bakım Ünitesi                                                           Sadık ASLAN

12.Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi                                                 Murat ÖZCAN

13.Yandal 2 Kliniği                                                                           Pelin İDİ

14.Süt Çocuğu 2 Kliniği                                                                   Sibel BOĞA

15.Süt Çocuğu 3 Kliniği / İzolasyon                                                Gülnaz DOĞAN

16.Büyük Çocuk Kliniği                                                                  Hatice Dilek EKER

17.Yandal 1 Kliniği                                                                            Leyla BAĞDU

18.Anneler Kliniği/Süt Çocuğu 1 Kliniği                                         Samire ÖZDEMİR

19.Cerrahi Kliniği                                                                              Ayşe İÇKALE

20.Palyatif Bakım Merkezi                                                                Azize AKCAN

21.Ameliyathane                                                                                Mekiye GÜNAY

22.Anestezi Birimi                                                                             Serpil DİKAN

23.Sterilizasyon Ünitesi                                                                     Hüseyin DEMİ

24.Biyokimya Laboratuarı                                                                 Uzm. Dr. Beri HOCAOĞLU BOZARSLAN

25.Mikrobiyoloji Laboratuarı                                                            Uzm. Dr. Fatma BACALAN

26.Kan Transfüzyon Merkezi                                                            Pervin KALENDER BAYRAK

27.Radyoloji Birimi                                                                          Süleyman ÇAKAR

28.Çocuk İzlem Merkezi                                                                   Rezzan ÇİM

29.Poliklinikler                                                                                 Nur Hazal AYDENİZ

31.EEG Birimi                                                                                   Aynur BİLGİÇ

32.Sürveyans Birimi                                                                         Servinaz MEŞELİ

33.Periton Diyaliz Birimi                                                                  Özgül ATEŞ

34.İşitme Tarama Birimi                                                                   Fatma GÜN

35.Evde Sağlık Hizmetleri                                                                Goncagül EREN AKTAŞ

36.Organ Bağışı Birimi                                                                     Yıldız ACAR

37.Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi                                                         Ramazan YILMAZ (SHU)

38.Sağlık Tedbirleri Birimi                                                               Cemil AKAR

39.Eğitim Birimi                                                                               Dilek ERMİŞ

40.Sivil Savunma Birimi                                                                   Erdal ÇAVUŞ

41.İş Sağlığı Güvenliği Birimi                                                          Erdal ÇAVUŞ

42.Çalışan Sağlı Güvenliği Birimi                                                    Gülistan ESİN DEĞER

43.Çalışan Hakları Birim                                                                  Hüsnü ÖZEL

44.Personel Şube Birimi                                                                   Berat PINAR

45.Evrak Kayıt Birimi                                                                       Zafer GÜRBÜZ

46.Faturalama Birimi                                                                        Metin YALMAN

47.Satın Alma
(Doğrudan Temin-Yaklaşık Maliyet-Teknik Şartname)                   Şeyma GÜMÜŞ/Yeter AKTAR 

48.TİG Birimi                                                                                   Ayşe GÜRCEĞİZ

49.Tahakkuk Birimi                                                                          Engin TÜRKER

50.Basın-İletişim Birimi                                                                   Vedat YÜKSEL

51.Hasta Hakları Birimi                                                                    Afife TAYUZAK

52.Bilgi İşlem Birimi                                                                        Ömer F. KORKUTATA /İ. Hakkı CAN

53.Teknik Kırtasiye Depo Sorumlusu                                               Mehmet Ali POLAT

54.Laboratuar Depo Sorumlusu                                                        Cafer ADIYAMAN

55.Ayniyat Tüketim-Temizlik Depo Sorumlusu                               Süleyman ŞİMŞEK

56.Ayniyat Birim                                                                              Kadri ERTAŞ

57.Tıbbi Sarf Deposu                                                                        Mehmet KILIÇ

58.Klinik Mühendislik Birimi                                                           Nafi GÜLEN

59.Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo                                          İ. Halil DAĞITMAZ

60.İstatistik Birimi                                                                            Recep BOZAN

61.Maaş Mutemetliği                                                                        Fatma TUĞRUL

62.Döner Sermaye Mutemetliği                                                        Tolga ÖZTEKİN

63.İşçi Mutemetliği                                                                           İrfan DEMİR

64.İşçi Özlük Birimi                                                                          Nizam UĞUR

65.SABİM-CİMER                                                                           İ.Halil DALBUDAK

66.Adli Kalem Birimi                                                                        M.Nuri AKBOĞA

67.Hukuk-Disiplin Birimi                                                                  Erdal ELHAKAN

68.MHRS                                                                                           Engin KARAKAŞ

69.Öğrenci İşleri Birimi                                                                     Hülya POLAT

70.PDKS Birimi                                                                                 Berat  PINAR

71.Sağlık Kurulu                                                                                Zülfikar ESMER

72.Teknik Birim                                                                                 Cemal ESMER

73.Arşiv Birimi                                                                                  Ahmet BOZ

74.Atık Birimi                                                                                    Adil SARITOP

75.Santral Birimi                                                                                Şemsettin ÖZEL

76.Çamaşırhane                                                                                  Fatma ZEREZ/Ömer TAPANCI

77.Terzihane                                                                                       Süleyman ŞİMŞEK

78.Mutfak                                                                                           Hüsamettin DUYMUŞ/Semra YAŞAR

79.Ulaştırma                                                                                       Fesih PİLATİN

80.Morg Birimi                                                                                   Murat EKMEN

81.Temizlik Hizmetleri                                                                      Ömer TAPANCI/Ömer AZAK

82.Güvenlik Hizmetleri                                                                      Ömer TAPANCI/Ramazan YILMAZ

83.Verimlilik Birimi                                                                            Melike Bahar ELGÖRMÜŞ 

EĞİTİM KALİTE SORUMLULARI

1-Rümeysa BATAL                            (Başhekim Yrd. Komite Başkanı) 

2-Uz.Dr.Saliha ÇEVİK                       (Enf.Hast.Uz.) 

3-Uz.Dr.Habibe PİRİNÇÇİOĞLU     (Enf.Has.Uz.) 

4-UzDr. Atilla ÖZVURMAZ             (Sorm. Doktor) 

5-Suzan ASLAN YANDIM              (SBH Birim Sor.) 

6-Ömer Faruk KORKUTATA           (Müd.Yrd.) 

7-Selahattin ÜÇER                             (Psikolog) 

8- Ayda GÜZEL                                (KYD)  

9-Gönül AYDIN                               (Kalite Direktörlüğü

10-Gülay DEMİR TAYFUR            (Kalite Direktörlüğü)   

11-Songül KAPLAN                        (Kalite Direktörlüğü

12-Erdal ÇAVUŞ                              (İSG Uzmanı.)      

13-Nur Hızal AYDENİZ                  (Polk. Birim Sorumlusu)  

14-Dilek  ERMİŞ                              (Eğitim Birimi) 

15-Tuba TAŞ                                    (Enfeksiyon Hemşiresi) 

16- B.Mazlum YILMAZ                     (Eğitim Birimi)

17-Melek ASLAN                             (Diyetisyen) 

18- İmam GÖKTAŞ                               (Eczacı) 

19-Hüsnü ÖZEL                                     (Çalışan Hakları Birimi) 

20-Kadriye GEZER MIRADOĞLU      (Psikolog)
 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ

1.
Ecz. Rümeysa  BATAL(Başhekim Yrd.)                  

2.Uzm. Dr. Habibe PİRİNÇÇİOĞLU(EHU )            

3.Uzm. Dr. Saliha ÇEVİK (EHU )     

4.Uzm. Dr. Berat KANAR (NEO UZ.)  

5.Uzm. Dr. Remezan DEMİR(PYB.Uz.) 

6.Uzm. Dr. Atilla ÖZVURMAZ(Ped.Uz.)  

7.Uzm. Dr. Heybet TÜZÜN(Ped Uz.)

8.Op. Dr. Galip YAVUZ( Op.Dr) 

9.Uzm. Dr. Ezgi ATİK AYDINALP(Anest.Uz.)    

10.Uzm. Dr. Fatma BACALAN(Mik. Uz.)  

11.Ecz. Abdullah İPEK(Ecz)

12.Eşref ENSARİOĞLU(İdari Mali Hiz. Müd.) 

13.Mehmet EVSEN(Kalite ve Destek Hiz. Müd.)  

14.Nurkan AKINCI(Sağlık Bak.Hiz. Müd.)   

15.Ayda GÜZEL(Kyd)   

16.Duygu BALABAN(Enf.Kont.Hemş.)     

17.Leyla TOMAR(Enf.Kont.Hemş.)

18.Tuba TAŞ(Enf.Kont.Hemş.) 

19.Murat ÖZCAN(Yybü Sorm.)

20.Bahattin ATEŞ(Çybü sorm)

22.Sadık ASLAN(Acil yb sorm)

23.Sultan EŞER(Ara yb.sorm)

24.Mekiye GÜNAY(Amel.Srm)

25.Ayşe İÇKALE(Cerh.Sorm.)

26.Merve KARAKAŞ(Enf.Kont.Hemş.)

27.Tuba DİNAR(Tıbbi Sekr)

 

İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

1.Ecz. Rumeysa BATAL                                            (Başhekim Yardımcısı)

2.İmam GÖKTAŞ                                                      (Eczacı) BAŞKAN

3.Nurkan AKINCI                                                      (SBHM)

4.Uzm.Dr.Habibe PİRİNÇÇİOĞLU                          (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı) 

5.Uzm.Dr.Saliha ÇEVİK                                           (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

6.Uzm.Dr.Atilla ÖZVURMAZ                                 (Çocuk Hastalıkları Uzmanı)

7.Op.Dr. Galip YAVUZ                                             (Çocuk Cerrahi Uzmanı)

8.Uzm.Dr.Fatma BACALAN                                    (Mikrobiyoloji Uzmanı)

9.Evin TANRIVERDİ                                                (Eczacı )

10.Ömer Faruk KORKUTATA                                  (Müdür Yardımcısı)

11.Ayda GÜZEL                                                        (Kalite Direktörü)

12.Leyla TOMAR                                                      (Enfeksiyon Hemşiresi)

13.Gönül AYDIN                                                       (Kalite Direktörlüğü)

14.Gülay DEMİR TAYFUR                                       (Kalite Direktörlüğü)

15.Songül KAPLAN                                                  (Kalite Direktörlüğü)

 

 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTE LİSTESİ

1.Mehmet EVSEN                         (Destek ve Kalite Hizm.Müd.+BAŞKAN)

2.Nurkan AKINCI                          (Sağlık Bakım Hizm.Müd.)

3.Eşref  ENSARİOĞLU                 (İdari Mali İşler Müdürü)

4.İbrahim VAKİT                           (Kurum Hekimi)

5.Şeyma GÜMÜŞ                          (Müdür Yardımcısı)

6.Ayda GÜZEL                              (Kalite Direktörü)

7.Mustafa TİMUR                         (Elektrik Elektronik Müh)

8.S.Yaser ALDAN                         (Elektrik Müh)

9.Cemal ESMER                           (Tek.Ser. Sor.)

10.Erdal ÇAVUŞ                            (Anes Tek. + İSG Uz.)

11.İ.Halil DAĞITMAZ                  (Biyomedikal Depo Sorumlusu)

12.Adil SARITOP                          (Çevre Sağlığı Teknisyeni)

13.Gönül AYDIN                           (Kalite Direktörlüğü)

14.Gülay DEMİR TAYFUR          (Kalite Direktörlüğü)

15.Songül KAPLAN                     (Kalite Direktörlüğü)


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 1. Uz .Dr. Semih CANPOLAT (Başhekim+İşveren )

 2. Dr. Orhan ÖZEL (Baş. Hek.Yard.+İşveren Vekili)

 3. Mehmet EVSEN (Destek ve Kalite Hizmetleri Md.)

 4. Eşref ENSARİOĞLU (İdari ve Mali İşler Müdürü )

 5. Nurkan AKINCI (Sağlık Bakım Hizmetleri Md.)

 6. Dr.İbrahim VAKİT (İşyeri Hekimi)

 7. Ayda GÜZEL (Kalite Yönetim Direktörü)

 8. Erdal ÇAVUŞ (İş Güv.Uzm.)

 9. Mazlum YILMAZ (Asil) (Yetkili Sendika Temsilcisi)

 10. Cemal ESMER (Asil) (Teknik Ser.Sor.)

 11. Yıldırım TURA (Yedek ) (Teknik personel )

 12. Serdar BÜYÜKDENİZ (Yedek) (Yetkili Sendika Temsilcisi)

 13. Gülistan DEĞER (Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi)

 14. Uz.Dr.Saliha ÇEVİK (Enfeksiyon Doktoru)

 15. Abdulkadir ÖCAL (Öz Sağlık -İş Sendikası)

 16. Meral Duman Yelken ( Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi )


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
                                                                                           

Komite Üyeleri;

1.Dr.Murat BAYRAK                                           (Başhekim Yardımcısı) BAŞKAN

2.Nurkan AKINCI                                                 (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)

3.Uzm.Dr. Habibe PİRİNÇÇİOĞLU                    (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

4.Op.Dr. Galip YAVUZ                                         (Çocuk Cerrahi Uzmanı)

5.Uzm.Dr. Beri HOCAOĞLU                               (Biyokimya Uzmanı)

6.Uzm.Dr. Ezgi ATİK AYDINALP                        (Anestezi Uzmanı)

7.Ayda GÜZEL                                                      (Kalite Direktörü)

8.İmam GÖKTAŞ                                                  (Eczacı)

9.Şeyma GÜMÜŞ                                                 (Müdür Yardımcısı)

10.Nafi  GÜLEN                                                   (Klinik Mühendislik Birim Sor.)

11.Gönül AYDIN                                                   (Kalite Direktörlüğü)

12.Gülay DEMİR TAYFUR                                  (Kalite Direktörlüğü)

13.Songül KAPLAN                                              (Kalite Direktörlüğü)


ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Res 2.JPG
Res 3.JPG
Res 4.JPG