Hastanemizde Kalite Ve Verimlilik Toplantısı Yapıldı
04 Eylül 2018

1.png

Sağlık imkanlarına erişim ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hastanemizce yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan toplantının ana gündemi; “Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2018 Yılı Verimlilik Yerinde Değerlendirme Hastane Rehberi’nin hastanemiz bünyesinde uygulanmasının sağlanmasını temin etmek maksadıyla gerekli işbölümü ve koordinasyonun sağlanması” idi.

Hastanemiz Başhekimi Dr.Cengiz KAYA, Başhekim Yardımcısı Dr. Murat BAYRAK, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Songül BAYTAR, Tıbbi Hizmetler Birim Sorumlusu M. Hasip YOKUŞ ile kalite ve verimlilik birim sorumlularının katıldığı toplantıda, ayırca, vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda sağlık imkanlarına erişiminin temin edilmesi için verimlilik ve kalite uygulamaları çerçevesinde yapılması gerekenler konuşuldu.