T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 05/07/2019

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Acil sağlık hizmetlerinin sunumu ve bunlara kolay ulaşılabilmesi amacıyla üzerinde sürekli iyileştirmelerin  yapıldığı önemli bir alandır. En iyi hizmeti en hızlı şekilde sunmaya çalıştığımız acil servisimiz, her geçen gün artan başvuru sayısıyla "sadece çocuklara" hizmet veren az sayıdaki birimlerden biridir.  Hastane Acil servisimiz Çocuk Acil Tıp Uzmanı(mesai içi), Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Pratisyen Hekimlerimiz ile  tüm acil çocuk hastalar 24 saat kesintisiz muayene ve tedavi için kabul edilmektedir. 

Tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, 18 kişilik bir müşahede odası bulunmakta, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri burada yapılmaktadır. Bunun dışında bir Müdahale odası, bir resüsitasyon odası, bir yataklı izolasyon odası bir cerrahi müdahale odası, bir muayene alanı, bekleme alanı, görevli hekim, hemşire ve diğer yardımcı personel odaları bulunmaktadır.

SUNULAN HİZMETLER :

Muayenenin ve acil müdahalenin yanı sıra kas içi enjeksiyon, damar içi sıvı ve ilaç tedavileri, oksijen, buhar, nebülize ilaç tedavileri, gözlem ve monitörizasyon hizmetleri verilmektedir.

Acilimiz daha çok dahili pediatri acili olarak hizmet vermekte olup ek olarak pediatrik cerrahi ve tüm yan dal hekimlerimizin bölümde 24 saat boyunca konsültasyon ve müdahale etme imkanı bulunmaktadır.

Hastanemiz aciline 0-18 yaş arası çocuk hastalar kabul edilmektedir. Hasta çocuklar "acil muayene alanında ilk değerlendirmeleri yapılarak gözleme alınır.Hastanın hekimi tarafından gerekli konsültasyonlar istenebilir.Yatış  endikasyonuna göre ilgili kliniğe yatışı yapılır.Yatışı yapılmayan hasta reçete yazılarak taburcu edilebilir yada ilgili yandal poliklinikleri önerilebi

Acil poliklinikte bakılacak hastaların bir taraftan muayeneye kabulü yapılırken diğer yandan acil poliklinik sekreteri tarafından kayıt işlemleri sürdürülmektedir. Acil servisimizin acil laboratuvar ve görüntüleme desteğini 24 saat boyunca hastane Acil  Laboratuvarı ve Acil Radyoloji birimi  ile sağlamaktadır.

Hastanemizde yer olmaması durumunda yatışı gereken hastalarımız, acil sorunu yatıştırılıp, durumu kontrol altına alınarak, yer ayarlanan başka hastanelere, hekim eşliğinde ambulansla nakledilmektedir. Hastanemizin hasta nakilleri için kullanılan 2 adet donanımlı ambulansı vardır.