Kalite Yönetim Birimi
04 Haziran 2024


                         DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ                      TESİSİ GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

 

 

 1. Dr. Cengiz KAYA

(Başhekim Yardımcısı+BAŞKAN)

 

 1. Şiyar KARAR

(Destek ve Kalite Hizm.Müd)

 

 1. Hayat YILDIZ

(Sağlık Bakım Hizm.Müd.)

 

 1. M.Emre ESMER

(Müdür Yardımcısı)

 

 1. Ahmet SAKA

(Müdür Yardımcısı)

 

 1. Ayda GÜZEL

(Kalite Yönetim Sorumlusu)

 

 1. Nurcan BİNGÖL

(Klinik Müh. Bir. Sor.)

 

 1. S.Yaser ALDAN

(Elektrik Müh)(Yedek)

 

 1. Cemal ESMER

(Tek.Ser. Sor.)

 

 1. Erdal ÇAVUŞ

(Anes Tek. + İSG Uz.)

 

 1. Seyithan KAYHAN

(Biyomedikal Depo Sorumlusu)

 

 1. Adil SARITOP

(Çevre Sağlığı Teknisyeni)

 

 1. Gönül AYDIN

(Kalite Yönetim Birimi)

 

 1. Gülay DEMİR TAYFUR

(Kalite Yönetim Birimi)

 

 1. Songül KAPLAN

(Kalite Yönetim Birimi)

 

 

 

 

 

BİNA TURLARIEKİBİ İSİM LİSTESİ

 

1.Şükran KAYA

(Müdür Yardımcısı)

 

2.Ayda GÜZEL

(Kalite Yönetim Sorumlusu)

 

3.Gülnaz DOĞAN

(Sağlık Bakım Hizmetler Bir. Sor.)

 

4.Erdal ÇAVUŞ

(Sivil Savunma Uzmanı)

 

5.Adil SARITOP

(Çevre Sağlık Teknisyeni)

 

6.Cemal ESMER

(Teknik Birim Sorumlusu)

 

7.Gönül AYDIN

(Kalite Yönetim Birimi)

 

8.Gülay DEMİR TAYFUR

(Kalite Yönetim Birimi)

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ

 

1.Ecz. Rümeysa BATAL YILDIZHAN

(Başhekim Yard.) BAŞKAN

2.Uzm.Dr.Saliha ÇEVİK

(Enfeksiyon Hastalıkları Uz.)

3.Uzm.Dr.Atilla ÖZVURMAZ

(Çocuk Hastalıkları Uz.)

4.Hayat YILDIZ

(SBHM)

5.M.Emre ESMER

(Müdür Yardımcısı)

6.Ömer TUNCAY

(Müdür Yardımcısı)

7.Ayda GÜZEL

(Kalite Yönetim Sor.)

8.Erdal ÇAVUŞ

(İSG Uz.)

9.Dilek ERMİŞ

(Eğitim Birimi)

10.Ayşe AKAY İÇKALE

(Eğitim Birimi)

11.B. Mazlum YILMAZ

(Eğitim Birimi)

12.Yasin SEVİK

(Psikolog)

13.Gülçin DEMİR

(Enfeksiyon Hemşiresi)

14.Muhbet ASLAN

(SBHM Bir. Sor.)

15.Gönül AYDIN

(Kalite Yönetim Birimi)

16.Gülay DEMİR TAYFUR

(Kalite Yönetim Birimi)

 

 

 

 

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

S/N

BİRİM

ADI/SOYADI

1.

Tıbbi Hizmetler

Dr.Murat BAYRAK

2.

Hasta Bakım Hizmetleri

Hayat YILDIZ

3.

İdari ve Mali Hizmetler

Özkan GÜNDÜZ

4.

Destek ve Kalite Hizmetleri

Şiyar KARAR

5.

Kalite Direktörlüğü

Ayda GÜZEL

6.

Enfeksiyon Birimi

Uzm.Dr.Saliha ÇEVİK-

Uzm.Dr.Habibe PİRİNÇÇİOĞLU

7.

Eczane

Hakan İNCİ

8.

Acil Servis

Ahmet PEKERLİ

9.

3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi

Zeynep AKKURT

10.

2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi

Sultan EŞER

11.

Acil Yoğun Bakım Ünitesi

Sadık ASLAN

12.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Cahit ESER

13.

Süt Çocuğu 1/Yenidoğan Kliniği

Samire ÖZDEMİR

14.

Süt Çocuğu 2 Kliniği

Sibel BOĞA

15.

Süt Çocuğu 3 Kliniği

Sevilay KAYAHAN

16.

Süt Çocuğu 4 Kliniği

Gurbet AKYOL

17.

Büyük Çocuk Kliniği

Yusuf ŞİMŞEK

18.

Yan dal 1 Kliniği

Leyla BAĞDU

19.

Yan dal 2 Kliniği

Azize AKCAN

20.

Cerrahi Kliniği

Pınar BOZKURT

21.

Palyatif Bakım Merkezi

M.Bahattin ATEŞ

22.

Ameliyathane

Yasemin GÜNAYLI

23.

Anestezi Birimi

Serpil DİKAN

24.

Sterilizasyon Ünitesi

Hüseyin DEMİR

25.

Biyokimya Laboratuarı

Uzm.Dr.Beri HOCAOĞLU BOZARSLAN

26.

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Uzm.Dr.Fikret TEKAY

27.

Kan Transfüzyon Merkezi

Pervin KALENDER BAYRAK

28.

Radyoloji Birimi

Süleyman ÇAKAR

29.

Çocuk İzlem Merkezi

Rezzan ÇİM

30.

Poliklinikler

Nur Hazal AYDENİZ

31.

EEG Birimi

Gülnaz DOĞAN

32.

Sürveyans Birimi

Servinaz MEŞELİ

33.

Periton Diyaliz Birimi

Buket ŞEKER YALTI

34.

İşitme Tarama Birimi

Fatma GÜN

35.

Evde Sağlık Hizmetleri

Faruk GÜZEL

36.

Organ Bağışı Birimi

Yıldız ACAR

37.

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Ramazan YILMAZ (SHU)

38.

Sağlık Tedbirleri Birimi

Meryem YUMUTKAN

39.

Eğitim Birimi

Dilek ERMİŞ

40.

Verimlilik Birimi

Melike Bahar ELGÖRMÜŞ

41.

Sivil Savunma Birimi

Erdal ÇAVUŞ

42.

İş Sağlığı Güvenliği Birimi

Erdal ÇAVUŞ

43.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Gülistan ESİN DEĞER

44.

Çalışan Hakları Birimi

Hüsnü ÖZEL

45.

Personel Şube/PDKS Birimi

Erdal ELHAKAN

46.

Evrak Kayıt Birimi

Ceylan DALKILIÇ

47.

Faturalama Birimi

Metin YALMAN

48.

Satın Alma (Doğrudan Temin-Yaklaşık Maliyet-Teknik Şartname)

Yeter AKTAR

49.

TİG Birimi

Selma HOŞER

50.

Tahakkuk Birimi

Engin TÜRKER

51.

Basın-İletişim Birimi

Abdullah ÇELİK

52.

SABİM-CİMER

Abdullah ÇELİK

53.

Hasta Hakları Birimi

Afife TAYUZAK

54.

Bilgi İşlem Birimi

İsmail Hakkı CAN

55.

Teknik Kırtasiye Depo Birimi

Mehmet Ali POLAT

56.

Laboratuar Depo Birimi

Cafer ADIYAMAN

57.

Ayniyat Tüketim-Temizlik Depo Birimi

Süleyman ŞİMŞEK

58.

Ayniyat Birimi

Şükran KAPTAN

59.

Tıbbi Sarf Depo Birimi

Mehmet KILIÇ

60.

Klinik Mühendislik Birimi

Nurcan BİNGÖL

61.

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo Birimi

Nurcan BİNGÖL

62.

İstatistik Birimi

Recep BOZAN

63.

Maaş Mutemetliği-Döner Sermaye Mutemetliği-İşçi Mutemetliği

Fatma TUĞRUL

64.

İşçi Özlük Birimi

Nizam UĞUR

65.

Adli Kalem Birimi

M. Nuri AKBOĞA

66.

Hukuk-Disiplin Birimi

Esra OĞUZ

67.

MHRS

Necmettin YEŞİLMEN

68.

Öğrenci İşleri Birimi

Hülya POLAT

69.

Sağlık Kurulu

Zülfikar ESMER

70.

Teknik Birim

Cemal ESMER

71.

Arşiv Birimi

Ahmet BOZ

72.

Atık Birimi

Adil SARITOP

73.

Santral Birimi

Şemsettin ÖZEL

74.

Çamaşırhane

Ömer TUNCAY

Fatma ZEREZ/

75.

Terzihane

Altun PATNOS

76.

Mutfak

Ömer TUNCAY/

Semra YAŞAR

77.

Ulaştırma Birimi

Fesih PİLATİN

78.

Morg Birimi

Murat EKMEN

79.

Temizlik Hizmetleri

Şükran KAYA/

Askeri DEMİR

80.

Güvenlik Hizmetleri

Şükran KAYA/

Ramazan YILMAZ

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 1. Dr. Murat BAYRAK (Başhekim Yard.) BAŞKAN
 1. Hayat YILDIZ (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)
 1. Ahmet SAKA (İMİ Müdür Yard.)
 1. Uz.Dr. Habibe PİRİNÇÇİOĞLU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
 1. Op.Dr. Galip YAVUZ (Çocuk Cerrahi Uzmanı)
 1. Uz.Dr. Beri HOCAOĞLU(Biyokimya Uzmanı)
 1. Uz.Dr. M.Hadi ÖZTEKİN (Anestezi Uzmanı)
 1. Uz.Dr.Remezan DEMİR (Çocuk Hast. Uzmanı)
 1. Ayda GÜZEL (Kalite Yönetim Sorumlusu)
 1. Ali ZİLAN (Eczacı)
 1. Nurcan BİNGÖL (Klinik Mühendislik Birim Sor.)
 1. Duygu BALABAN (Enf. Kont.Hemş.)
 1. Gönül AYDIN(Kalite Yönetim Birimi)
 1. Gülay DEMİR TAYFUR (Kalite Yönetim Birimi)
 1. Hande ALTINAY (Kalite Yönetim Birimi)

 

 

İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

1.Ecz. Rümeysa BATAL YILDIZHAN (Başhekim Yardımcısı)

2.Ali ZİLAN (Eczacı) BAŞKAN

3.Hayat YILDIZ (SBHM)

4.Uzm.Dr.Habibe PİRİNÇÇİOĞLU(Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

5.Uzm.Dr.Saliha ÇEVİK (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

6.Uzm.Dr.Atilla ÖZVURMAZ (Çocuk Hastalıkları Uzmanı)

7.Op.Dr. Galip YAVUZ(Çocuk Cerrahi Uzmanı)

8.Hakan İNCİ (Eczacı )

9.M.Emre ESMER (Müdür Yardımcısı)

10.Ayda GÜZEL(Kalite Yönetim Sorumlusu)

11.Gülçin DEMİR (Enfeksiyon Hemşiresi)

12.Gönül AYDIN (Kalite Yönetim Birimi)

13.Gülay DEMİR TAYFUR (Kalite Yönetim Birimi)

14.Hande ALTINAY (Kalite Yönetim Birimi)

          

     

 

                          

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ İSİM LİSTESİ

Dr.Murat BAYRAK

(Başhekim Yardımcısı)

Hayat YILDIZ

(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)

Uzm.Dr. Beri HOCAOĞLU BOZARSLAN

(Biyokimya Uz.)

Ahmet SAKA

(İMİ Müdür Yardımcısı)

Ayda GÜZEL

(Kalite Yönetim Sorumlusu)

Hakan İNCİ

(Eczacı)

Dilek ERMİŞ

(Eğitim Hemşiresi)

Duygu BALABAN

(Enfeksiyon Hemşiresi)

Erdal ÇAVUŞ

(İSG Uzmanı)

Gönül AYDIN

(Kalite Yönetim Birimi)

Gülay DEMİR TAYFUR

(Kalite Yönetim Birimi)

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

1.Ecz.Rümeysa BATAL YILDIZHAN

(BaşhekimYrd.)

2.Uzm. Dr. Habibe PİRİNÇÇİOĞLU

(EHU )

3.Uzm. Dr. Saliha ÇEVİK

(EHU )

4.Uzm. Dr. Remazan DEMİR

(PYB.Uz.)

5.Uzm.Dr.Ahmet Furkan ESER

(ÇYBÜ Uzm.)

6.Uzm. Dr. Atilla ÖZVURMAZ

(Ped.Uz.)

7.Uzm. Dr. Heybet TÜZÜN

(Ped Uz.)

8.Uzm.Dr. Berat KANAR

(YYBÜ.Uz.)

9.Op. Dr. Galip YAVUZ

(Çocuk Cerh.Uz.)

10.Uzm.Dr. Mehmet Hadi ÖZTEKİN

(Anest.Uz.)

11.Uzm.Dr. Hicran İZCİ YILDIZ

(Mik. Uz.)

12.Ecz.Ömer Ersin YÜZER

(Ecz)

13.Özkan GÜNDÜZ

(İdari Mali Hiz. Müd.)

14.Şiyar KARAR

(Kalite ve Destek Hiz. Müd.)

15.Hayat YILDIZ

(Sağlık Bak.Hiz. Müd.)

16.Ayda GÜZEL

(Kys)

17.Duygu BALABAN

(Enf.Kont.Hemş.)

18.Cahit ESER

(Yybü Sorm.)

19.Zeynep AKKURT

(Çybü Sor)

20.Sultan EŞER

(Ara Yb.Sor.)

21.Yasemin GÜNAYLI

(Amel.Sor.)

22.Pınar BOZKURT

(Cerh.Sor.)

23.Gülçin DEMİR

(Enf.Kont.Hemş.)

24.Merve ÖZYELMAZ

(Enf.Kont.Hemş.)

25.Gülistan EKMEZ

(Enf.Kont.Hemş.)

26.Tuba DİNAR

(Tıbbi Sekr.)

  

 
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Res 2.JPG
Res 3.JPG
Res 4.JPG