Hastanemizde KEFE Eğitimleri
29 Ocak 2019Hastanemizde KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği) Eğitimleri devam ediyor.  Hastanemiz Toplantı Salonunda verilen eğitimlerle 19 - 23 Kasım tarihleri arasında tüm hastane çalışanlarımızın bu eğitimden geçirilmesi hedefleniyor.

KEFE Nedir?

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılmasıamacıyla Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2010/14 sayılı Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu genelgesine istinaden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde KEFE birimi oluşturulması veya bir birime bu konuda görev verilmesi sağlandı. Ayrıca, sözü edilen birimdeki ilgili personellere “Çalışma Hayatında Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği” konulu hizmet içi eğitici eğitimi verilerek; merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programlarında KEFE (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği) konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.


1 Kefe WhatsApp Image 2018-11-22 at 15.53.44.jpeg

KEFE WhatsApp Image 2018-11-21 at 14.32 (4).jpeg