3 Aralık Dünya Engelliler Günü
18 Şubat 20193 Aralık Dünya Engelliler Gününün Anlam ve Önemi:

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve bu konuda farkındalığın arttırılması amacına yönelik özel günlerden biri de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Birleşmiş Milletler, 1992 yılında bu kararı almış ayrıca 1993 yılında da özürlülerin sorunlarını yeni tanımlama ve başlıklar halinde insan hakları meselesi kapsamında yorumlamıştır.

Engelli görme, işitme, duyma, ortopedik, spastik veya zihinsel olarak değerlendirilebilse bile genel tanımlama olarak ‘normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel ve ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar’ şeklinde açıklanabilmektedir. Değişik tanımlamalar Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO)  ve bizde de 5378 sayılı yasa kapsamında mevcuttur.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 500.000.000’un üzerinde engelli mevcuttur. Önemli ayrıntı bu sayının çok önemli bir kısmının düşük gelirli toplum kesimine ait olmasıdır. Dolayısıyla engellilik nedenleri ve türleri ne olursa olsun karşılaşılan güçlükler değişmemekte, eğitim noksanlıkları, ev, ulaşım ve kentsel doku içinde fiziki altyapı eksiklikleri ya da uygunsuzlukları üzerine binen yoksulluk durumun vehametini arttırmaktadır.

Engelli insanların her gün yaşadıkları sıkıntılar, sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, arkadaşlarının, toplumun, kısacası tüm insanlığın  ortak bir  sorunudur.

İnsanların engelli  olmaları çeşitli etmenlere bağlı olarak meydana gelen  bir sonuç olmakla beraber, engellilerin normal, zorluk çekmeden  bir yaşam sürmeleri ancak ve ancak toplumun eğitimi, bilinçlenmesi ve toplumsal duyarlılığın meydana gelmesiyle mümkündür. Bu noktada, engelli vatandaşlara acıma duygusu ve hissi ile yaklaşmaktan ziyade, onların yaşamını kolaylaştırıcı kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır.

Anayasamızda yer verilen “Sosyal bir hukuk Devleti” olabilmenin gereği olarak Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın, müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlayarak toplum içerisinde daha çok bulunmaları, eğitim haklarını kullanabilmeleri, istihdama katılarak üreten ve ülkesine katma değer yaratan bir insan olabilmeleri için çok önemli adımları hayata geçirmiştir.

Bu projeler neticesinde, engelli vatandaşlarımız spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda kendilerini ispatlamış ulusal ve uluslar arası platformda bir çok başarılara imza atmışlardır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, toplumsal algıyı ve farkındalığı arttırarak engellilere yönelik özel konut konfigürasyonundan kentsel planlama ve tasarıma, eğitim ve sosyal yaşama katılımlarından işe yerleştirilmelerine kadar birçok sorunun çözüme kavuşabilmesine yönelik strateji ve politikaların oluşumu noktasındaki duyarlılığın arttırılmasına vesile olmasını umut ve temenni ediyoruz.

3-aralik-dunya-engelliler-gunu-.jpg