Serviks Kanseri Farkındalık Eğitimi
18 Şubat 2019
Toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Ocak Ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında hastanemiz Kanser Kayıt Birimi tarafından hastane çalışanlarına eğitim verildi.

Erken evrede teşhis edilebilmesi, erken teşhis edildiğinde de tedavisi mümkün bir kanser çeşidi olan Serviks Kanseriyle mücadele amacıyla Bakanlığımız, risk grubunda bulunan toplumsal kesimlerin bilinçlendirilmesi ve bu kapsamda taramaların yaygınlaştırılması suretiyle invaziv kanser sıklığını, buna bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürmeyi amaçlanmaktadır.

Cerviks sa. foto (2).jpeg
Cerviks sa. foto (3).jpeg