14 HAZİRAN DÜNYA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ KUTLU OLSUN
14 Haziran 2019Kan Bağışı 1.JPG

14 Haziran’ın gönüllü, karşılıksız kan bağışçılarını kutlamak ve onlara teşekkür etmek adına özel bir gün olarak kutlanmaktadır. 14 Haziran, A-B-O kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olması sebebiyle her yıl tüm dünyada “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak kutlanmaktadır. Amacı, ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini çekmektir.

Milyonlarca insan; hayatını, kanlarını özgürce ve hiçbir karşılık beklemeden bağışlayan insanlara borçludur. Bununla birlikte dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı hala güvenli kana ulaşamamaktadır. Her yıl 80 milyon üniteden fazla kan bağışlanmasına rağmen, bunların sadece %38’i küresel nüfusun %82’sinin yaşadığı gelişmiş ülkelerden toplanmaktadır. Çoğu ülkede gönüllü kan bağışı, kana ihtiyacı olan hastaların ailelerinden ve arkadaşlarından sağlanmaktadır.

Tüm bilimsel veriler dikkate alındığında, gönüllü karşılıksız kan veren bağışçılar güvenli kan kaynağının esas kısmını oluşturmaktadır.

Gönüllü ve karşılıksız kan verme alanında etkinlik gösteren Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kan Donör Organizasyonları Federasyonu (FIODS), Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) tarafından “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak seçilmiştir. Bu üç büyük kuruluş Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından birleştirilmiş olup 192 Üye Devlet, 181 Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri, 50 Ulusal Kan Donör Organizasyonları ve dünyanın her yerinden gelen transfüzyon uzmanları tarafından temsil edilmektedir. Ülkemiz de ilk kez 2004 yılında düzenlenen bu organizasyona eş zamanlı olarak katılmış ve çeşitli etkinlikler ile kutlanmıştır.

Türkiye genelinde 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü Kan Merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır

Sonuç olarak Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü bu isimsiz kahramanlara ithaf edilmektedir.

Kan Bağışı 2.JPG