Uyuşturucu Kullanımına DUR! De
26 Haziran 2019Uy 2.JPG

26 HAZİRAN UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE GÜNÜ

Amaç:

Birleşmiş Milletler; dünyada gittikçe artan uyuşturucu kullanımına karşı farkındalık yaratmak ve uyuşturucu kaçakçılığına engel olmak ve uyuşturucu sorununa dikkat çekmek amacıyla 1987 yılında almış olduğu bir kararla 26 Haziran gününü “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir.

Madde Bağımlılığı Nedir:

Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Bağımlı, madde kullanımına ara verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşar. Zamanla madde kullanım sıklığını ve dozunu artırır. Bağımlılık; sadece bağımlıyı değil ailesini, çevresini ve tüm toplumu etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir.

Ailenin Rolü:

Uyuşturucuyla mücadele multidisipliner bir yaklaşımla ve çok boyutlu olarak mücadele edilmesi gereken bir sorundur. Bu mücadelenin en önemli sacayaklarından bir tanesi de ailedir. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak ve onlarla sevgi temelli güçlü bir iletişim içerisinde bulunmak çok önemlidir.

Ülkemizdeki Durumu:

Uyuşturucu madde bağımlılığı, dünya genelinde olduğu gibi maalesef son 20-25 yıldır ülkemizin gündeminde de var olan bir gerçektir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ülkemizde en üst düzeyde kararlılıkla ve multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir.

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Başbakan Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele yüksek Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 11 Mayıs 2018 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ülkemizin, 2018-2023 döneminde, uyuşturucu ile mücadele konusundaki yol haritası belirledi. Eylem Planı, planlanan çalışma ve faaliyetlerin yürütülmesi ve bunların etkilerinin tanımlanan gösterge ve hedefler yoluyla sistematik bir şekilde sürekli takip edilerek değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu. Eylem Planı, aşağıda belirtilen 4 bölüme yönelik detaylı faaliyetleri içerecek şekilde hazırlandı.  

Madde Bağımlılığı Tedavi Edilebilir mi?

Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır, özellikle tedaviye uyum gösteren ve tedavi motivasyonu yüksek olan kişilerde uyuşturucuyu bırakma oranı çok yüksektir. Uyuşturucu madde kullanan ve tedavi olmak isteyen kişiler, tedavi hizmeti için Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine,, AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) lere başvurabilir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’ bu amaçla hizmet vermektedir.