Duyuru : Sözleşmeli Personelin Tip Sözleşme İşlemleri
19 Mart 2021

Hastanemizde 4924 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli personel,657 sayılı DMK'nin 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel ile 663 sayılı Sağlık Alanında Bazi Düzenlemeler Hakkında KHK'nin 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmeleri başlamış olup, 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir. 4924 Sayılı Kanuna tabi istihdam edilenler hariç diğer sözleşmeli personellerin hizmet sözleşmelerini imzalamak üzere Hastanemiz personel şubesine gelmeleri gerekmektedir.
Not:4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin hizmet sözleşmeleri için Il Sağlık Müdürlüğü Doktor atama birimine başvurmaları gerekmektedir.