4 Şubat Dünya Kanser Günü
04 Şubat 2021

                                                                               3-1-1jpg.png

Kanser, hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir.

Günümüz kanser ölümlerinin 1/3’e yakını; tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/ obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin %30-50’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığının da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.

Kanserde Risk Faktörleri:

-Sigara ve dumansız tütün ürünlerini de içeren tütün kullanımı

-Fazla kilolu veya obez olmak

-Düşük meyve ve sebze alımını içeren sağlıksız beslenme

-Fiziksel aktivite eksikliği

-Alkol kullanımı

-Cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu

-Hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlara maruziyet

-İyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyon maruziyeti

-Kentsel hava kirliliği   

-Katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekân dumanı

 

Kararlıyım ve Yapacağım:

Kanser hastalıklarının her bir tipinin kendine göre etyolojisi, risk faktörleri, tanı ve tedavi yöntemleri vardır. Bu yüzden erken tanı ve tarama stratejileri de kanser tiplerine göre değişmektedir. Bazı kanser tipleri için (örneğin meme, kalın bağırsak, rahim ağzı vb.) tarama önerilirken bazı kanser tipleri için önerilmemektedir (örneğin pankreas, tiroid, mesane gibi).

Dünya Sağlık Örgütü meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde vakaların erken evrelerde yakalanmasına yönelik toplum tabanlı tarama programları önermektedir. Ancak bu çalışmaların bütüncül bir kanser kontrol programının parçası olması gerektiğini belirtmektedir.

 

Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programımızda,

Meme kanseri taraması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir.

Rahim ağzı kanseri taraması; 30- 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi ile yapılmaktadır.

Kalın bağırsak kanseri taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGK) yapılmakta, 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir.

 

Kanser taramaları Aile sağlığı Merkezleri ve KETEM (Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi)lerde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 

 

HAYATINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR